module-banner
ปัณณวิชณ์ หมาดหนุด
ตำแหน่ง: อาจารย์ผู้สอน
สถานประกอบการ: โรงเรียนการอาหารไทยเอ็ม เอสซี
“ขนมไทย” ถือว่าเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมประจำชาติ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งด้านรสชาติ และการทำที่ปราณีตละเอียดอ่อน อยู่คู่สังคมไทยนับเนื่องมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาลจนถึงปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นขนมไทยชาววังหรือขนมไทยพื้นบ้าน ต่างมีคุณค่าอันลึกซึ้งเฉกเช่นเดียวกัน ดังนั้นโรงเรียนการอาหารไทยเอ็ม เอส ซี จึงมีความภาคภูมิใจที่ได้สืบทอดศิลปะการทำขนมไทย โดยมี “อ.กิตติศักดิ์ หมาดหนุด” อาจารย์หนุ่มหัวใจไทยไฟแรง ผู้เชี่ยวชาญด้านขนมไทย และการแกะสลักผักผลไม้ เป็นผู้ถ่ายทอดเคล็ดวิชาขนมไทยอันเลอค่านี้

ประสบการณ์ทำงาน
- อาจารย์ผู้สอนโรงเรียนการอาหารไทย เอ็ม เอส ซี
- เชฟขนมไทย ร้าน R.HAAN (มิชลิน 2 ดาว)

การศึกษา
“อ.กิตติศักดิ์” จบการศึกษาด้านอาหารจากวิทยาลัยในวังชาย และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับรางวัลจากการแข่งขันมากมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งด้านการแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ เช่นThe Gold medal of Individual Fruits and Vegetables Carving, Battle of the Chefs เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย, The Gold medal of Individual Fruits and Vegetables Carving (Live), Atlantic Knife Competition ประเทศไต้หวัน, The Silver medal of Display-Buffet Platter-Western or Asian, Battle of the Chefs เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย, The Silver medal of Individual Fruits and Vegetables Carving (Live), Atlantic Knife Competition ประเทศไต้หวัน, The Bronze medal of Display-Platted Dessert (Asian/Continental), Battle of the Chefs เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย เป็นต้น

ผลงานและรางวัล
รวมทั้งรางวัลจากการแข่งขันทำอาหารและขนม เช่น The Gold medal of Apprentice Dessert (Asian/Continental),Penang Chefs Challenge เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย, The Gold medal of Apprentice Fruits and Vegetables ,Penang Chefs Challenge เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย, Green Horn Student Category-Overall Best Student 4 Classes Top Score Award Trophy, Penang Chefs Challenge เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย,Best Pasta awards champion Category Penang Chefs Challenge เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย เป็นต้น

จากประวัติและประสบการณ์ที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่า “อ.กิตติศักดิ์” ได้หลอมรวมศาสตร์และศิลป์แห่งการทำอาหารอันปราณีตงดงามเข้าไปในตัวตนอย่างแท้จริง สามารถรังสรรค์และถ่ายทอดเมนูขนมไทยชนิดต่างๆ ได้อย่างเชี่ยวชาญ เช่น ช่อม่วง, ข้าวเกรียบปากหม้อ, ปั้นสิบนึ่งไส้ปลา, วิหคลืมรัง, ค้างคาวเผือก, กระทงทอง, ขนมจีบไทย, ข้าวเกรียบปากหม้อ, ขนมเบื้องญวน ฯลฯ ถือเป็นการอนุรักษ์และทำให้คนรุ่นใหม่ได้ตระหนักถึงคุณค่าแห่งวัฒนธรรมขนมไทยอันดีงามที่คนไทยทุกคนต้องรักษาไว้เป็นมรดกของชาติสืบไป