MINOR Tasting The Future Hackathon
2020-12-17
เรียนรู้จาก “ประสบการณ์จริง” ต่อยอดการเป็น “เชฟอาหารไทยมืออาชีพ” ตัวจริง !! วันนี้ นักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพอาหารไทยมืออาชีพ ของโรงเรียนการอาหารไทย เอ็ม เอส ซี ได้ร่วมงาน พร้อมปรุง “ผัดไทยกุ้งสด” กันแบบสุดฝีมือ ให้กับผู้เข้าแข่งขัน และผู้ร่วมงาน MINOR Tasting The Future Hackathon ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2561 ที่อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10)