Final Function
2020-12-17
รวบรวมความรู้ที่มี .. รังสรรค์เมนูดี ๆ ให้ทุกท่านได้ชิม !! สอบ Final Function ของนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพอาหารไทยมืออาชีพ ระดับสูง ถือเป็นการสอบครั้งสุดท้ายที่นักเรียนทุกคนจะได้แสดงฝีมือของตัวเอง โดยการนำความรู้ที่เรียนมาทั้งหมด มารังสรรค์เมนูสุดพิเศษออกมา งานนี้ได้รับเกียรติจาก คุณภัทรา ศิลาอ่อน ประธานกรรมการ บริษัท เอสแอนด์พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน), ผู้บริหารและคณาจารย์ผู้สอนของโรงเรียนการอาหารไทย เอ็ม เอส ซี เป็นผู้ให้คะแนน พร้อมให้คำแนะนำดี ๆ กับนักเรียนทุกคนนำกลับไปต่อยอดการทำงานในอนาคต