พิธีมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาประจำปี 2561
2020-12-17
CONGRATULATIONS!! เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา โรงเรียนการอาหารไทย เอ็ม เอส ซี ได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพอาหารไทยมืออาชีพ ที่สำเร็จการศึกษาประจำปี 2561 โดยบรรยากาศของงานเป็นไปอย่างเป็นกันเอง และอบอุ่น มีแต่รอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และ "ความภูมิใจ" ของความสำเร็จตลอดทั้งงาน โรงเรียนการอาหารไทย เอ็ม เอส ซี ขอแสดงความยินดีอีกครั้ง กับความสำเร็จของนักเรียนทุกท่าน และขอให้ต่อยอดความสำเร็จในหน้าที่การงาน และการเรียนต่อไป