หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพอาหารไทย รุ่นที่ 20

Program outline:

Program outline:

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพอาหารไทย (Thai Professional Cookery Certificate) เป็นหลักสูตรที่สอนทำอาหารไทยแท้ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ มีเป้าหมายที่จะผลักดันให้นักเรียนทุกคนเป็นเชฟมืออาชีพในอนาคต  การเรียนการสอนครอบคลุมทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ และไม่ได้มีแค่การเรียนการสอนในห้องเรียนเท่านั้น เรายังเปิดโอกาสให้นักเรียนออกไปฝึกงาน ลงแข่งขัน และทำกิจกรรมนอกสถานที่ เป็นการเปิดให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ ฝึกทักษะในการทำอาหาร และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างดี รวมถึงทางโรงเรียนไม่ได้มีสอนแค่อาหารไทยเท่านั้น ขนมไทยและแกะสลักก็ยังรวมอยู่ในหลักสูตรนี้อีกด้วย มีเชฟผู้เชี่ยวชาญและเป็นที่ยอมรับในวงการอาหารไทยคอยดูแลและให้คำปรึกษานักเรียนอย่างใกล้ชิด และได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ

รายละเอียดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพอาหารไทย

 • การสุขาภิบาลอาหาร
 • การจัดการวัตถุดิบและการจัดการเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการประกอบอาหาร
 • การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานครัว
 • หลักการประกอบอาหารไทย และการประกอบอาหารไทยพื้นฐาน
 • การประกอบอาหารไทยประเภท ยำ ลาบ พล่า 1
 • การประกอบอาหารไทยประเภท แกง และต้ม 1
 • ขนมไทย 1
 • การประกอบอาหารไทยประเภท ผัด และทอด

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ มัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า
 • มีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทย ทั้งฟังพูดอ่านเขียน
 • ร่างการสมบูรณ์แข็งแรงไม่มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานครัว
 • ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และโรคติดต่อทางเดินอาหาร
 • ไม่เคยถูกพิพากษาให้ต้องโทษหรือจำคุก 

ช่วงเวลาเปิดเรียน : ทุกเดือน 
ระยะเวลาเรียน : 8.5 สัปดาห์ (รวมสอบจบ) 
จำนวนชั่วโมงเรียน : 255 ชั่วโมง (ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ)

 

 

No. of participants : 20 persons per class

Accredited by:
 • กระทรวงศึกษาธิการ
 • โรงเรียนการอาหารไทย เอ็ม เอส ซี
Term Start:

1 กุมภาพันธ์ 2564

Duration:

ระยะเวลาเรียน : 2-3 เดือน (โดยประมาณ)
ระยะเวลาฝึกงาน: 3 เดือน

Study Hour:

จำนวนชั่วโมงเรียน : 255 ชั่วโมง (ภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติ) 
จำนวนชั่วโมงฝึกงาน : 568 ชั่วโมง
** การฝึกงาน ขึ้นอยู่กับนักเรียนว่าจะเลือกฝึกงาน หรือไม่ฝึกงาน **

Course Fee:

85,000 บาท 
(รวมเสื้อเชฟ หมวก และผ้ากันเปื้อน อย่างละ 1 ชุด และวัตถุดิบในการเรียนแล้ว)

* ส่วนลด 5,000 บาท สำหรับผู้สนใจที่ชำระค่าเรียนครบ ภายในวันที่ 24 มกราคม 2564  (เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด)

Kitchen equipment:

-

Remark:

Remark: * ทางโรงเรียนฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดหลักสูตรนี้ เมื่อจำนวนนักเรียนขั้นต่ำ 10 คน กรณีที่จำนวนนักเรียนไม่ถึง 10 คน ทางโรงเรียนฯ จะดำเนินการเลื่อนเปิดในเดือนถัดไป *