หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพอาหารไทยมืออาชีพ รุ่นที่ 6

Program outline:

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพอาหารไทยมืออาชีพ (Thai Professional Cookery Grand Diploma) เป็นหลักสูตรที่สอนทำอาหารไทยแท้ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ มีเป้าหมายที่จะผลักดันให้นักเรียนทุกคนเป็นเชฟมืออาชีพในอนาคต  การเรียนการสอนครอบคลุมทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ ตั้งแต่พื้นฐานงานครัว ไปจนถึงเทคนิคการทำอาหารไทย และนอกจากนี้ยังเรียนเกี่ยวกับ อาหารไทยโบราณ อาหารไทยสี่ภาค ที่หาทานได้ยากในปัจจุบัน การทำอาหารจำนวนมาก และสอนในเรื่องการบริหารจัดการงานครัว การคิดต้นทุนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ การทำ Business Model, Business Plan เป็นต้น

และไม่ได้มีแค่การเรียนการสอนในห้องเรียนเท่านั้น เรายังเปิดโอกาสให้นักเรียนออกไปฝึกงาน ลงแข่งขัน และทำกิจกรรมนอกสถานที่ เป็นการเปิดให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ ฝึกทักษะในการทำอาหาร และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างดี 

สอนโดยเชฟอาหารไทย และอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและเป็นที่ยอมรับในวงการอาหารไทยคอยดูแลและให้คำปรึกษานักเรียนอย่างใกล้ชิด และได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ


คุณสมบัติผู้สมัคร

  • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
  • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ มัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า
  • มีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทย ทั้งฟังพูดอ่านเขียน
  • ร่างการสมบูรณ์แข็งแรงไม่มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานครัว
  • ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และโรคติดต่อทางเดินอาหาร
  • ไม่เคยถูกพิพากษาให้ต้องโทษหรือจำคุก

 

 

No. of participants : 15 persons per class

Accredited by:
  • กระทรวงศึกษาธิการ
  • โรงเรียนการอาหารไทย เอ็ม เอส ซี
Term Start:
1 กรกฎาคม 2564
Duration:
ระยะเวลาเรียน :  7-8 เดือนโดยประมาณ (รวมสอบจบ)  
จำนวนชั่วโมงเรียน : 755 ชั่วโมง (ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ)
Study Hour:

จำนวนชั่วโมงเรียน : 755 ชั่วโมง (ภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติ) 
จำนวนชั่วโมงฝึกงาน:  1,704 ชั่วโมง

Course Fee:
225,000 บาท

* ส่วนลด 10,000 บาท สำหรับผู้สนใจที่ชำระค่าเรียนครบ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564  (เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด)
Kitchen equipment:

เสื้อเชฟ 2 ตัว
ผ้ากันเปื้อน 1 ผืน
หมวกเชฟ 1 ใบ

Remark:

Remark: * ทางโรงเรียนฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดหลักสูตรนี้ เมื่อจำนวนนักเรียนขั้นต่ำ 15 คน กรณีที่รอบดือนถัดไป *