ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1

Program outline:

เปิดทดสบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ประกอบการอาหารไทย ระดับ 1

สอบภาคทฤษฎี วันที่ 26 ตุลาคม 2561

สอบภาคปฏิบัตร วันที่ 28 ตุลาคม 2561 

 

 

No. of participants : 15 persons per class

Accredited by:
ศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงาน โรงเรียนการอาหารไทย เอ็ม เอส ซี
Term Start:
วันที่ 26 และ 28 ตุลาคม 2561
Duration:
2 วัน
Study Hour:
-
Course Fee:
1,500 บาท
Kitchen equipment:
-

Remark: -