หลักสูตรผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารไทย 15 วัน

Program outline:

ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจร้านอาหารไทย 3 ช.ม.
การจัดการร้านอาหาร 6 ช.ม.
การบริการอาหารและเครื่องดื่ม 6 ช.ม.
การวางแผนรายการอาหาร 3 ช.ม.
การจัดทำตำรับอาหารมาตฐานการจัดทำคู่มือ SOP 3 ช.ม.
การคิดคำนวนต้นทุน และราคา การควบคุมต้นทุน 3 ช.ม.
การจัดการการผลิตอาหารปริมาณมาก 3 ช.ม.
การประกอบธุรกิจร้านอาหารไทย 3 ช.ม.
ปฎิบัติ การเตรียมและประกอบอาหารปริมาณมากสำหรับธุรกิจร้านอาหาร 48 ช.ม.
สอบ (ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ) 8 ช.ม.

หลักสูตรรวมตำรับอาหารไทยแบบผลิตปริมาณมาก
ไม่น้อยกว่า 30 ตำรับ/หลักสูตร 
ระยะเวลา : 15 วัน (วันละ 6-8 ชั่วโมง/วัน)

 

 

No. of participants : 25 persons per class

Accredited by:
โรงเรียนการอาหารไทย เอ็ม เอส ซี
Term Start:

- สำหรับกลุ่ม 5 คนขึ้นไป - เริ่ม 4 กรกฎาคม 2563 เรียนเฉพาะวันเสาร์ 

- สำหรับเรียน Private - สามารถเลือกวันเรียน และเมนูได้

Duration:

15 วัน (110 ชั่วโมง)

Study Hour:
9.00- 17:00 น.
Course Fee:
ค่าเรียน 96,000 บาท สำหรับเรียนเป็นกลุ่ม 5 คนขึ้นไป (เมนูที่เรียนเป็นไปตามหลักสูตร และรวมเสื้อเชฟ หมวก และผ้ากันเปื้อน 1 ชุด)

ค่าเรียน 150,000 บาท สำหรับเรียนส่วนตัว (เมนูที่เรียนสามารถเลือกได้)
(รวมเสื้อเชฟ หมวก และผ้ากันเปื้อน 1 ชุด)

* ส่วนลด 10% สำหรับผู้สนใจที่ชำระค่าเรียนครบ ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2563  (เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด)
Kitchen equipment:
-

Remark: -