Open House

บรรยากาศ Open House เมื่อวันที่ 26 ก.พ. ที่ผ่านมาเป็นไปด้วยความสนุกสนาน อบอุ่นเป็นกันเองมากๆ เชฟชุมพลก็ได้ให้คำแนะนำกับผู้ที่สนใจสมัครคอร์ส Diploma รุ่นที่ 3 พร้อมสาธิตการทำอาหารให้ดูอีกด้วย

ภาพบรรยากาศ