Graduation Ceremony รุ่นที่ 4

ภาพแห่งความสำเร็จของนักเรียนหลักสูตรเชฟมืออาชีพรุ่นที่ 4 ทางโรงเรียนการอาหารไทยเอ็ม เอส ซี ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคน ขอให้นำประสบการณ์ดีๆที่ได้จากโรงเรียน ไปใช้ในหน้าที่การงานให้เจริญก้าวหน้าในอนาคต เดินตามความฝันของตัวเองให้สำเร็จนะคะ

ภาพบรรยากาศ