MSC จัดกิจกรรม Big Cleaning Day

MSC จัดกิจกรรม Big Cleaning Day โดยมีการรวมตัวของเหล่าเชฟ อาจารย์และบุคลากรภายในโรงเรียนได้ร่วมกิจกรรมช่วยกันทำความสะอาดโรงเรียนครั้งยิ่งใหญ่ ซึ่งเราจะมีจัดขึ้นในทุกๆปี วันนี้นำบรรยากาศของความสุขที่ได้ช่วยเหลือกันมาแบ่งปันทุกคน

ภาพบรรยากาศ