Exclusive Cooking with Chefchumpo

โรงเรียนการอาหารไทยเอ็ม เอส ซี จัดงานเลี้ยงให้กับลูกค้า SCBAM มาจัดกิจกรรม Workshop และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับเชฟชุมพลเมื่อวันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 59 ที่ผ่านมา โดยมีนักเรียนของทางโรงเรียนช่วยจัดเลี้ยงและเตรียมงานในครั้งนี้อีกด้วย

ภาพบรรยากาศ