หลักสูตรเชฟอาหารไทยแบบเร่งรัด 12 วัน รุ่นที่ 4

บรรยากาศการเรียนของนักเรียนหลักสูตร Intensive 12 วัน รุ่นที่ 4

ภาพบรรยากาศ