หลักสูตร Thai Cuisine Chef Diploma ระดับ 1 รุ่นที่ 2

บรรยากาศการเรียนหลักสูตร Thai Cuisine Chef Diploma ระดับ 1 รุ่นที่ 2 นักเรียนทุกคนพร้อมมากๆ ตั้งใจ และสนุกกับการทำอาหารมากทีเดียว

ภาพบรรยากาศ