อบรมน้ำยา Eco Lab

นักเรียนหลักสูตร Diploma ระดับ1 รุ่นที่ 2 เข้าอบรมเรื่องการใช้น้ำยาทำความสะอาดชนิดต่างๆ โดยผู้เชี่ยวชาญจาก ECOLAB

ภาพบรรยากาศ