Sweet happiness by mitrphol sugar

อ.ชัชชญา รักตะกนิษฐ ครูใหญ่โรงเรียนการอาหารไทยเอ็ม เอส ซี ร่วมถ่ายรายการ sweet happiness by mitrphol sugar กับหมอเจี๊ยบ (ลลนา) ติดตามได้ ช่อง ONE HD 31

ภาพบรรยากาศ