Graduation Ceremony รุ่นที่ 3

ภาพแห่งความสำเร็จของนักเรียนหลักสูตรเชฟมืออาชีพรุ่นที่ 3 ทางโรงเรียนการอาหารไทยเอ็ม เอส ซี ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนในวันจบการศึกษาของหลักสูตรเชฟมืออาชีพอาหารไทย ขอให้นำประสบการณ์ดีๆที่ได้จากโรงเรียน ไปใช้ในหน้าที่การงานให้เจริญก้าวหน้าในอนาคต เดินตามความฝันของตัวเองให้สำเร็จ

ภาพบรรยากาศ