นานาชาติแองโกล เข้าชม MSC

คุณครูใหญ่และอาจารย์ โรงเรียนการอาหารไทยเอ็มเอสซี ได้ต้อนรับคณะคุณครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่.1 จากโรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงคโปร์ (ANGLO SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL) ในโครงการ ทัศนศึกษานอกสถานที่ เข้าเยี่ยมชมการสาธิต การทำอาหารไทย ขนมไทย แกะสลัก เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม ที่ผ่านมา

ภาพบรรยากาศ