งานกาล่าดินเนอร์

วันที่ 22-23 สิงหาคม ที่ผ่านมา โรงเรียนการอาหารไทยเอ็มเอสซี นำทีมโดยเชฟชุมพล แจ้งไพร คณาจารย์ นักเรียนหลักสูตรเชฟอาหารไทยมืออาชีพรุ่น5 และนักเรียนหลักสูตรดีโพลม่าอาหารไทย1 เข้าพื้นที่โรงแรมพลาซ่าแอทินี่ เพื่อเตรียมงานสำหรับกาล่าดินเนอร์ในวันที่ 24 สิงหาคม นี้

ภาพบรรยากาศ