Authencity of Thai

เมื่อคืนวันที่ 10 สิงหาม 2559 ที่โรงเรียนการอาหารไทยเอ็ม เอส ซี รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและคณะ มาชิมอาหารที่จะจัดในงานกาล่าดินเนอร์ Authencity of Thai Food ที่จะมีขึ้นในอีกสองสัปดาห์

ภาพบรรยากาศ