Thai Chinese Exchange

โรงเรียนการอาหารไทยเอ็มเอสซี ร่วมกับศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน จัดงาน "แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมด้านอาหารการกินระหว่างไทย-จีน เมื่อวันที่ 16 ก.ค.59 ที่ผ่านมา

ภาพบรรยากาศ