ปฐมนิเทศ Thai Cuisine chef Diploma รุ่นที่ 1

บรรยากาศการปฐมนิเทศนักเรียนหลักสูตร Thai Cuisine chef Diploma ระดับ 1 รุ่นที่1 เมื่อวันที่ 6 ก.ค. 59 ที่ผ่านมา

ภาพบรรยากาศ