Exclusive Course World top ten

บรรยากาศการเรียนคอร์ส World top ten thai food
สอนโดยเชฟชุมพล แจ้งไพร เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2559 ทุกท่านได้เรียนรู้ทักษะการทำเมนูต่างๆ และได้รับเคล็ดลับดีๆไปปรับใช้กับการทำอาหาร บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานและเป็นกันเอง

ภาพบรรยากาศ