ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

โรงเรียนการอาหารไทยเอ็ม เอส ซี ได้รับอนุญาตจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สังกัดกระทรวงแรงงาน ให้สามารถดำเนินการทดสอบ โดยศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานโรงเรียนการอาหารไทยเอ็ม เอส ซี สาขาอาชีพ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1

ภาพบรรยากาศ