Graduation Ceremony

ภาพแห่งความสำเร็จของนักเรียนหลักสูตรเชฟมืออาชีพรุ่นที่ 1
ทางโรงเรียนการอาหารไทยเอ็ม เอส ซี ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนในวันจบการศึกษาของหลักสูตรเชฟมืออาชีพอาหารไทย ขอให้นำประสบการณ์ดีๆที่ได้จากโรงเรียน ไปใช้ในหน้าที่การงานให้เจริญก้าวหน้าในอนาคต เดินตามความฝันของตัวเองให้สำเร็จ

ภาพบรรยากาศ