Exclusive Course กับ คุณโบ - ชญาดา ลิ่วเฉลิมวงศ์

เมื่อวันเสาร์ที่ 9 เม.ย. 2559 ทางโรงเรียนการอาหารไทย เอ็ม เอส ซี ได้รับเกียรติจากคุณโบ - ชญาดา ลิ่วเฉลิมวงศ์ @bo_achi คุณปวิตา โตทับเที่ยง @air_pavita มาเรียนการทำข้าวแช่ชาววัง Exclusive Course กับเชฟชุมพล เชฟชุมพลได้สอนทุกขั้นตอน ตั้งแต่การทำน้ำปรุงให้หอม ลูกกะปิ หมูฝอย พริกหยวกสอดไส้ เครื่องเคียงทุกชนิดอย่างละเอียด ได้เคล็ดลับมากมายแบบไม่อั้น สำหรับเมนูคลายร้อนนี้

ภาพบรรยากาศ