ผู้บริหารบริษัท Yoshinoya Holdings ประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมชมโรงเรียน

ผู้บริหารและคณะเยี่ยมชมจากบริษัท Yoshinoya Holdings ประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนการอาหารไทยเอ็มเอสซี โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ไมเนอร์, เชฟชุมพล แจ้งไพร และครูใหญ่ของโรงเรียนให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559

ภาพบรรยากาศ