อบรมผู้ประกอบอาหารไทย 1

อบรมหลักสูตรผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 ร่วมกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรง งาน ให้กับนักเรียนทุนและเชฟในเครือของ S&P ระหว่างวันที่ 18-22 พ.ย. 58

ภาพบรรยากาศ