George Brown College เข้าเยี่ยมชมโรงเรียน

ผู้บริหารและอาจารย์ จาก George Brown College ประเทศแคนาดา เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนการอาหารไทยเอ็มเอสซี เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือ และเข้าชมการสาธิตการทำอาหารโดยอ.เชฟน้อย สุรศักดิ์ คงสวัสดิ์ ในคลาสของนักเรียนหลักสูตรเชฟมืออาชีพ รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา

ภาพบรรยากาศ