Andaman Hotelier

วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2558 เชฟชุมพล สาธิตการทำเมนู Lobster 7 สี หมี่แกงภูเก็ต ในงาน Andaman Hotelier ณ Lime Light Avenue จังหวัดภูเก็ต พร้อมเสิร์ฟเมนูที่ได้สาธิตในงาน ให้แก่ท่านนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตได้รับประทาน

ภาพบรรยากาศ