สื่อมวลชนนัดสัมภาษณ์

นักข่าวร่วมพูดคุยและเยี่ยมชม โรงเรียนการอาหารไทย เอ็ม เอส ซี เมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม 2558 ที่ผ่านมา

ภาพบรรยากาศ