งานวิถีข้าววิถีไทย

สาธิตการทำอาหารที่ทำจากข้าวหอมมะลินิลในงาน "วิถีข้าววิถีไทย" ข้างคลองผดุงกรุงเกษมเมนูที่ทำคือ ลาบข้าวหอมนิลปลาฟูสมุนไพร ให้สำหรับผู้ที่มาร่วมชมงานทั้งหมด 120 ที ได้ลิ้มรสความอร่อยกัน เมื่อวันที่ 28 มี.ค. ที่ผ่านมา

ภาพบรรยากาศ