งาน Minor Award

ภาพบรรยากาศในงาน Minor Award นักเรียน MSC ได้ทำอาหารเป็นคอกเทลเลี้ยงในงาน พร้อมมีการสาธิตการแกะสลัก และทำลูกชุบ

ภาพบรรยากาศ