Graduation Ceremony

ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนหลักสูตร "ประกาศนียบัตรวิชาชีพอาหารไทยมืออาชีพ" ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนการอาหารไทย เอ็ม เอส ซี เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 พร้อมแล้วที่จะก้าวออกไปเป็นเชฟอาหารไทยระดับมืออาชีพตามที่ฝันไว้
อยากเป็น "เชฟอาหารไทย" จะเริ่มต้นที่ไหน .. ถ้าไม่ใช่ที่นี่ เพื่อก้าวสู่การเป็น "เชฟอาหารไทยมืออาชีพ" ตัวจริง !!

ภาพบรรยากาศ