โรงเรียนการอาหารไทย เอ็ม เอส ซี ออกบู้ท

โรงเรียนการอาหารไทย เอ็ม เอส ซี ได้ออกบู้ทที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิยาเขตบางแสน งานนี้ไม่ได้มาเล่น ๆ พานักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพอาหารไทยมืออาชีพ ระดับต้น มาประชาสัมพันธ์เส้นทางของการเป็นเชฟอาหารไทยมืออาชีพว่า ต้องทำอย่างไร เพื่อตอบโจทย์ที่หลายคนอยากถาม .. แต่ไม่กล้าถาม

ภาพบรรยากาศ