เชฟชุมพล แจ้งไพร นำนักเรียนรุ่นที่ 6 ลงพื้นที่จริงที่ตลาดไท

เชฟชุมพล แจ้งไพร นำนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพอาหารไทยมืออาชีพ ระดับต้น รุ่นที่ 6 ลงพื้นที่จริงที่ตลาดไท เพื่อเรียนรู้การเลือกวัตถุดิบสำหรับปรุงอาหารที่ถือเป็นหนึ่งในส่วนสำคัญในการทำอาหารได้อร่อย

ภาพบรรยากาศ