Open House

ภาพบรรยากาศเรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพอาหารไทยมืออาชีพ ระดับต้น รุ่นที่ 6 ที่เต็มไปด้วยบรรยากาศความสนุกสนานเป็นกันเอง ที่สอดแทรกเคล็ดลับการทำอาหารมากมาย จากเชฟอาหารไทยมืออาชีพ และอาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์ด้านอาหารไทยมายาวนาน

ภาพบรรยากาศ