งานอบรม ให้กับอาจารย์คหกรรมศาสตร์ ม.ราชมงคลกรุงเทพ

กิจกรรมงานอบรม "หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการประกอบอาหารไทย” ให้กับอาจารย์คหกรรมศาสตร์ ม.ราชมงคลกรุงเทพ และ เรียนขนมไทย จ่ามงกุฏ และลูกชุบ กับ อ.อีน ต่อด้วยสอนแกะสลัก โดยแบ่งเป็น ขั้นพื้นฐาน กับ ขั้นสูง กับ อ.โสภา

ภาพบรรยากาศ