FM One Family Chef with เชฟชุมพล

เดือนมกราคม – ครอบครัวผู้โชคดีที่ได้รับคัดเลือก ให้มาร่วมทำอาหารกับเชฟชุมพล ที่โรงเรียนการอาหารไทย เอ็ม เอส ซี

ภาพบรรยากาศ