หลักสูตรอาหารไทยโบราณ

ภาพบรรยากาศ Exclusive Class อาหารไทยโบราณ เมื่อวันที่ 20-21 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา

ภาพบรรยากาศ