งานแถลงข่าวเปิดโรงเรียนการอาหารไทย เอ็ม เอส ซี (M.S.C. Thai Culinary)

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา บริษัทไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (‘MINT’) บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) (‘S&P’) และเชฟชุมพล แจ้งไพร ได้จัดงานแถลงข่าวเปิดโรงเรียนการอาหารไทย เอ็ม เอส ซี (M.S.C. Thai Culinary School) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาบุคลากรเชฟให้มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับสากลเพื่อรองรับการเจริญเติบโตธุรกิจบริการอาหาร การจัดงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณวิลเลียม อี ไฮเน็ค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) คุณภัทรา ศิลาอ่อน ประธานกรรมการ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด ร่วมเป็นประธานในงานแถลงข่าว พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากทั้งสองบริษัท

ภาพบรรยากาศ