Calendar

< April 2019 >
SunMonTueWedThuFriSat
 123456
78910111213
14151617
18
1920
21222324252627
282930    

หลักสูตรผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารไทย 15 วัน

หลักสูตรผู้ประกอบการร้านอาหารไทยแบบเร่งรัด 15 วัน เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานด้านการประกอบอาหารไทย และสนใจในการต่อยอดประกอบธุรกิจร้านอาหาร

Duration: 01/04/2019 - 31/12/2019
Study Hours: 9.00- 17:00 น.
No.of Participants: 25
Course Fee : 150,000.00 บาท

หลักสูตรเชฟอาหารไทย แบบเร่งรัด 12 วัน

- เป็นผ้ทูี่มีความสนใจในหลักสูตร - เป็นผู้ที่มีอายุ 18 ปี ถึง 60 ปีบริบรูณ์ - วฒุิการศึกษาขั้นต่ำมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 3 หรือ เทียบเท่า - เป็นผู้ที่สามารถฟัง,พูด,อ่าน,เขียน และสื่อสารภาษาไทยได้ - สขุภาพสมบูรณ์แข็งแรงไม่เป็น โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรงติดต่อทางเดินอาหาร

Duration: 20/04/2019 - 13/07/2019
Study Hours: 6-8 ชั่วโมง
No.of Participants: 25
Course Fee : 65,000.00 บาท

อาหารไทยโบราณและอาหารไทยชาววัง

-

Duration: 20/04/2019 - 22/06/2019
Study Hours: 10:00 - 15:00 น.
No.of Participants: 25
Course Fee : 25,000.00 บาท

หลักสูตรผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารไทย 15 วัน

หลักสูตรผู้ประกอบการร้านอาหารไทยแบบเร่งรัด 15 วัน เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานด้านการประกอบอาหารไทย และสนใจในการต่อยอดประกอบธุรกิจร้านอาหาร

Duration: 21/04/2019 - 28/07/2019
Study Hours: 9.00- 17:00 น.
No.of Participants: 10
Course Fee : 96,000.00 บาท

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1

-

Duration: 25/04/2019 - 28/04/2019
Study Hours: -
No.of Participants: 15
Course Fee : 1,500.00 บาท