สาส์นจากคุณภัทรา ศิลาอ่อน

สาส์นจากคุณภัทรา ศิลาอ่อน
ประธานกรรมการ บริษัท เอสแอนด์พีซินดิเคทจำกัด (มหาชน)/ ประธานโรงเรียนการอาหารไทยเอ็ม เอส ซี

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาที่อยู่ในธุรกิจอาหาร บริษัทในกลุ่ม เอส แอนด์ พี ได้พัฒนาและสร้างคุณภาพในทุกๆด้าน เพื่อมอบสิ่งที่ดีให้กับลูกค้าไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ และที่สำคัญที่สุดได้มีการสร้างคนและสร้างงาน และในโอกาสนี้เป็นการร่วมมือ กันระหว่าง บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน),บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และเชฟชุมพล แจ้งไพร ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารไทย เพื่อเปิดโรงเรียนสอนการประกอบอาหารไทย เอ็ม เอส ซี อย่างมืออาชีพ เป็นการเตรียมความพร้อมในการขยายตัวของร้านอาหารไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เพิ่มปริมาณขึ้นอย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้อาหารไทยเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมอย่างมากทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ จึงจำเป็นต้องสร้างเชฟอาหารไทยเพื่อสนับสนุนธุรกิจร้านอาหารและพร้อมที่จะทำงานได้อย่างมืออาชีพในมาตรฐานระดับสากล

ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ที่จบจากสถาบันของเราจะมีความรู้ ความสามารถในการประกอบอาหารอย่างถูกวิธีและปลอดภัย มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน จะสามารถไปทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมืออาชีพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งรองรับนโยบาย/p>

การเปิดประชาคมเสรีอาเซียนและมีการขยายตัวธุรกิจอาหารสู่ประเทศเพื่อนบ้าน และในโซนอื่นๆ ของโลก จึงมั่นใจได้ว่าผู้ที่มีใจ รักในการทำอาหาร และผ่านการเรียน การฝึกฝนที่เคร่งครัดจากผู้สอนมากด้วยประสบการณ์จะมีโอกาสไปแสดงฝีมือในครัวไทย ระดับสากลแน่นอน

 

การศึกษา

ประถมศึกษา :
  • โรงเรียนดวงถวิล, โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
มัธยมศึกษา :
  • โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
  • ST. GEORGES SCHOOL, MONTREUX, ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
อนุปริญญา :
  • Pine Manor Jr. College, Massachusetts, U.S.A.
ปริญญาตรี :
  • Boston University, Boston, U.S.A.
ปริญญาเอก :
  • Pine Manor College, Massachusetts, U.S.A.

ประวัติการทำงาน

พ.ศ. 2507 :
  • ตำแหน่งเศรษฐกรโท สภาพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ
พ.ศ. 2509 :
  • บริษัท อินเตอร์ไลฟ์ จำกัด
พ.ศ. 2516 :
  • เริ่มธุรกิจส่วนตัว ห้างหุ้นจำกัด เอส แอนด์ พี ไอศกรีมคอนเนอร์ ในซอยประสานมิตร สุขุมวิท 23 และ ขยายกิจการเรื่อยมาจน ปัจจุบันเป็นบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งปัจจุบัน

  • ประธานกรรมการ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)