รายการ Dance Your Fat Off

ได้มาถ่ายทำรายการที่โรงเรียนการอาหารไทย เอ็ม เอส ซี ซึ่งมีการสาธิตการทำอาหารโดย อ.ขัชชญา รักตะกนิษฐ

Photo