MSC Cooking School
เหตุผลที่ต้องเลือกเรียนกับเรา
เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารไทย
สถานที่ อุปกรณ์ทันสมัย ความพร้อมระดับมาตรฐานสากล
หลักสูตรครอบคลุมทุกความต้องการรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ
 เรียนจบหลักสูตรมีใบประกาศนียบัตรรับรอง
เน้นปฎิบัติจริง มีสเตชั่นส่วนตัวในการทำอาหาร
บรรยากาศการเรียนอบอุ่นเป็นกันเอง
เดินทางง่าย .. อยู่ใจกลางเมือง
ได้รับการรับรองเป็นศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงานแห่งชาติกระทรวงแรงงาน / สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ


สถานที่ และอุปกรณ์ทันสมัย ระดับมาตรฐานสากล (Main Kitchen)

บรรยากาศการเรียนอบอุ่น เป็นกันเอง
มีตำหรับเมนูอาหารไทยมากกว่า 1,500 ตำหรับให้เลือกเรียน
ฝึกประสบการณ์จริงในการแข่งขันระดับนานาชาติ