การฝึกงาน
วีดีโอส่วนหนึ่งของ MSC Thai Culinary School

สามารถรับชมเพิ่มเติมได้ทางช่องทาง Youtube ของเรา MSC Thai Culinary School