นางสาวรติมา อิ่มไว
2020-12-16


"เริ่มต้นมาจากความฝันตอนเด็ก ๆ ที่อยากจะเป็นครูสอนหนังสือ และมีความชอบในการทำอาหาร โดยเฉพาะอาหารไทย จึงตั้งใจสอบเข้าเรียนในระดับปริญญาตรีทางด้านอาหาร เมื่อเรียนจบปริญญาตรี ได้วางแผนในการหาความรู้ด้านอาหารไทยเพิ่มเติม จึงตัดสินใจเรียนทำอาหารไทยในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพอาหารไทยมืออาชีพของทางโรงเรียนฯ เพื่อต่อยอดความรู้ที่ได้มาจากการเรียนในระดับปริญญาตรี

พอเรียนจบหลักสูตร และเริ่มมองหางาน จึงนำความรู้ทางด้านการทำอาหารไทย จากที่ได้เรียนมา กับความฝันที่อยากเป็นครู มาใช้ด้วยกัน จึงสมัครและได้บรรจุเป็น "อาจารย์สอนทำอาหารไทย" โดยวิชาที่สอน คือ ขนมไทย ซึ่งถือว่าโชคดีมาก ๆ ที่ได้ทำงานที่เรารักทั้ง 2 งานไปพร้อม ๆ กัน สุดท้ายนี้ อยากบอกเพื่อน ๆ ว่า อย่าลดขนาดความฝัน .. แค่ตั้งใจ และลงมือทำทันที"