หลักสูตรเชฟอาหารไทย แบบเร่งรัด 12 วัน

Program outline:

รายละเอียดหลักสูตร

ความรู้เกี่ยวกับอาหารไทย 3 ช.ม.
หลักการประกอบอาหารไทย 3 ช.ม.
สุขาภิบาลอาหาร 3 ช.ม.
ศิลปะการจัดตกแต่งและนำเสนออาหาร 3 ช.ม.
อาหารประเภทแกงและต้ม 16 ช.ม.
อาหารประเภทยำ ลาบ พล่า 8 ช.ม.
อาหารเรียกน้ำย่อยและอาหารว่างไทย 8 ช.ม.
อาหารไทยประเภทผัดและทอด 8 ช.ม.
น้ำพริกเครื่องจิ้ม เครื่องเคียงและของแนม 8 ช.ม.
อาหารจานเดียว-ประเภทข้าว 8 ช.ม.
อาหารจานเดียว-ประเภทเส้น 8 ช.ม.
ขนมไทย 16 ช.ม.
   

ช่วงเวลาเรียน : ทุกวันเสาร์
ระยะเวลา : 12 วัน  - ภาคทฤษฎี และปฎิบัติ
ค่าลงทะเบียน (สำหรับกลุ่ม 5 คนขึ้นไป) : 65,000 บาท รวมเสื้อเชฟ หมวก และผ้ากันเปื้อน 1 ชุด

 

 

No. of participants : 15 persons per class

Accredited by:
โรงเรียนการอาหารไทย เอ็ม เอส ซี
Term Start:
- สำหรับกลุ่ม 5 คนขึ้นไป - เริ่ม 20 กุมภาพันธ์ 2564 เรียนเฉพาะวันเสาร์ 
- สำหรับเรียน Private - สามารถเลือกวันเรียนได้
Duration:
จำนวนชั่วโมงเรียน : 12 วัน หรือ 96 ชั่วโมง (ภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติ)
Study Hour:
9.00- 16:00 น.
Course Fee:
ค่าเรียน 65,000 บาท สำหรับเรียนเป็นกลุ่ม 5 คนขึ้นไป
(รวมเสื้อเชฟ หมวก และผ้ากันเปื้อน 1 ชุด)

ค่าเรียน 96,000 บาท สำหรับเรียนส่วนตัว
(รวมเสื้อเชฟ หมวก และผ้ากันเปื้อน 1 ชุด)

* ส่วนลด 10% สำหรับผู้สนใจที่ชำระค่าเรียนเต็มจำนวน ภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 (เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด)
Kitchen equipment:
-

Remark: * โรงเรียนฯ จะหยุดเรียนในวันเสาร์ที่ 5, 12 ธันวาคม 2563 และวันเสาร์ที่ 2 มกราคม 2564 เนื่องจากเป็นวันต่อเนื่องของเทศกาล *