หลักสูตรระยะสั้น "ขนมไทยโบราณ" วันที่ 8 มิถุนายน 2562

Program outline:

เรียนทำ ขนมไทยโบราณ 3 เมนู ดังต่อไปนี้

1. บุหลันดั้นเมฆ
2. ส้มฉุน
3. บัวลอยวิลาศ

 

 

No. of participants : 15 persons per class

Accredited by:
โรงเรียนการอาหารไทย เอ็ม เอส ซี
Term Start:
8 มิถุนายน 2562
Duration:
5 ชั่วโมง
Study Hour:
9:00 - 14:00 น.
Course Fee:
2,500 บาท
Kitchen equipment:
-

Remark: -