หลักสูตรเชฟอาหารไทยจานด่วน ประเภทผัดและทอด

Program outline:

1. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องใช้ในครัว
2. ความรู้เกี่ยวกับวัตถุดิบ และการเตรียม
3. ความรู้เกี่ยวกับการทอด และผัด
4. แนวทางการประยุกต์อาหารไทยร่วมสมัย
5. ฝึกปฎิบัติทำอาหารมากกว่า 30 เมนู

* จบมามีงานทำ มีรายได้ ไม่ตกงานแน่นอน .. มาเรียนกับเราใน "หลักสูตรเชฟอาหารจานด่วน (ประเภทผัดและทอด)

หมายเหตุ * สอบถามรายละเอียดเงื่อนไขต่าง ๆ ได้ที่ 06-1915-9150, 08-6986-9919, 02-185-1414

 

 

No. of participants : 15 persons per class

Accredited by:
โรงเรียนการอาหารไทย เอ็ม เอส ซี
Term Start:
2 พฤษภาคม 2562
3 มิถุนายน 2562
1 กรกฎาคม 2562
Duration:
ระยะเวลาเรียน : 1 เดือน 
ระยะเวลาฝึกงาน: 2 เดือน
Study Hour:
จำนวนชั่วโมงเรียน : 160 ชั่วโมง (ภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติ) 
จำนวนชั่วโมงฝึกงาน416 ชั่วโมง
Course Fee:
25,000 บาท
Kitchen equipment:
-

Remark: -